Акрилни, частични и тотални протези

За изработване на частични и тотални протези от акрилна пластмаса използваме технология различна от пресоване с кювета. След като протезата е моделирана прецизно с всички детайли от восък, тя се опакова не в гипс, а в силикон. Той пресъздава много по-точно и детайлно повърхността на протезата. Акрилната пластмасата се налива в кюветата с ниско вискозна, течна консистенция и замества прецизно восъчният моделаж. Полимеризацията протича при 55 градуса и 2.5 бара налягане, , при което се елиминират всички шупли, материала се уплътнява и става изключително здрав. Няма шпалта, която повдига допълнително прикуса и създава неточност между оклузална повърхност и прилежащата към венеца страна на протезата.
Компетентното използване на артикулатор (KAVO-Protar) с индивидуални или средни стойности, създава коректни давкателни отношения и запазва дъвкателната повърхност на акрилните зъби, а това води и до по-ефективно сдъвкване на храната.

Материалите използвани за изработване на протезите, пластмаса и зъби, са по избор на стоматолога. За пластмасите можем да кажем че са с изравнени качества, като най-важно е да бъдат смесени в точна пропорция мономер – полимер, и да бъдат полимеризирани според изискванията на производителя. Технологичната дисциплина не допуска поява на остатъчен мономер, които предизвиква дискомфорт и алергии.
Вие можете да изберете вида и качеството на фабричните зъби, като практиката показва, че колкото по-висока е тяхната цена, расте и качеството им. Зъбите с висока цена са не само естетични, изградени от няколко слоя пластмаса, но и високо напълнени с материали повишаващи тяхната механична, и химична устойчивост. Тези зъби се износват малко и запазват добрия си вид във времето.

Качествените тотални и частични протези лесно се различават и оценяват както от стоматолозите, така и от пациентите.


Галерия - Горна и долна тотални протези 1


Галерия - Тотални протези 2


Ценоразпис

Плакова протеза. 0.00 лв
Плакова протеза в артикулатор KAVO-PROTAR. 0.00 лв
Ребазация. 0.00 лв
Репаратура. 0.00 лв
Армиране на плакова протеза. 0.00 лв
Микропротеза до 3 зъба. 0.00 лв
Индивидуално характеризиране на фабрични зъби. 0.00 лв
Ребазация със силикон. 0.00 лв
Почистване и полиране на протеза. 0.00 лв