Горна и долна тотални протези 1

След поставяне на новите протези

След поставяне на новите протези

Преди

Преди