Металокерамика - мостове и корони

Най-разпространените конструкции за неподвижно протезиране - корони и мостове, са металокерамичните. За изработването на металокерамика се използват два вида материал – метал и керамика. Вътрешната част на зъбната корона е от матална сплав, която може да е златно-платинена, златно-паладиева, титаниева, хром-никелова, кобалт-хром и др. Върху металния “скелет“ се нанасят керамични маси - под формата на прах, с различна прозрачност, плътност и цвят, след което се изпичат в електронна пещ. Така зъбната керамика се свързва с металния скелет по химичен, физичен и механичен начин, оформяйки крайния вид на зъба и неговата прилика с естествените зъби. Вазможно е да се изработи металокерамична конструкция, като върху прадварително оцветен метален скелет се пресова керамика.

Изработването от квалифицирани специалисти дентални лекари и зъботехници, осигурява  здравина, функционалност и висока естетика. Тук трябва да споменем, че качеството на използваните материали и технологичната им обработка са от голямо значение за крайния продукт. Сплавите, съдържащи никел е възможно да доведат до алергични реакции, а керамичните маси без флуоресцентност и опалесцентност са с намалена естетика.

Металокерамика може да бъде изработена върху зъби изпилени с праг - прагово или без праг - тангенциално. От това зависи качеството и времето за ползване на конструкцията.

Преимущества на металокерамиката:

 • на първо място – съотношение качество - цена
 • функционалност – усещане за свои зъби
 • естетика – когато зъбите са изработени от квалифицирани специалисти
 • дълготрайност и здравина – най-вече при прагово изпиляване
 • биопоносимост – най-добра при благородните и полублагородни сплави
 • не променят цвета си с времето
 • висока технологична точност
 • за всякакви дефекти в зъбните редици
  -  върху импланти
  -  мостове с голяма дължина
  -  комбинирано протезиране – протези със стави

Недостатъци:

 • през металокерамични зъби не преминава светлина – намалена естетика при фронтални възстановявания
 • противопоказания – при хора с парафункции (скърцане и стискане със зъби)

Галерия - Фронтален металокерамичен мост с гингива 2


Галерия - Фронтален мост с възстановяване на гингива 1


Ценоразпис

Металокерамика - прагова препарация - благородна сплав. 350.00 лв
Металокерамиса - тангенциална препарация - благородна сплав. 300.00 лв
Пескерамика върху благородна сплав. 240.00 лв
Металокерамика - прагова препарация - неблагородна сплав. 280.00 лв
Металокеремика - тангенциална препарация - неблагородна сплав. 150.00 лв
Прескерамика върху неблагородна сплав. 200.00 лв
Естетичен праг от керамика. 60.00 лв