За зъботехници


Ценоразпис

Анатомичен скелет от циркониев диоксид. 69.00 лв
Скелет от фотополимер за циркониев диоксид. 15.00 лв
Пълен контур - транслуцентен цирконии. 99.00 лв
Скелет от фотополимер за пълен контур, транслуцентен цирконии. 35.00 лв
Пинлей от циркониев диоксид. 69.00 лв
Скелет от фотополимер за пинлей. 25.00 лв
Оцветяване на циркониев диоксид. 5.00 лв
Оцветяване на трансцлуцентен цирконии. 10.00 лв
Спойка на прагов метален скелет. 59.00 лв
Спойка на метален скелет с керамика. 89.00 лв
Спойка на моделно лята протеза със зъби. 75.00 лв
Отливане на муфа - неблагородна сплав. 19.00 лв
Пресоване на муфа. 49.00 лв