Фасети

Фасети са тънки керамични пластинки, които обикновено покриват само предната повърхност на зъбите – тази която се вижда като се усмихвате или говорите. Понякога те имат такъв дизайн, че обхващат и страничните ръбове на зъбите. Това се прави, за да се предотврати поява на кариес, да се осигури по-добро залепване към зъба или да се подобри тяхната форма.

Фасети намират приложение при:

  • оцветени зъби, които не се поддават на избелване. Такива оцветявания се получават при прием на тетрациклин по време на развитието на зъбите или прием на големи количества флуор.
  •  неправилно подредени зъби – струпани и завъртяни зъби или с разстояния между тях.
  • несъответствия в размера на зъбите или тяхната формата, които създават несиметричност на усмивката.

Изработване на фасети

Изработването на фасети протича в няколко посещения. В първото посещение се взема предварителен отпечатък от Вашите зъби, по който се прави анализ и се изработва восъчен проект на зъбите. Така ще имате възможност да видите на модел как ще изглеждат зъбите като форма и размери след поставянето на фасети. По този модел ще бъдат направени и временните фасети, които ще носите докато бъдат изработени керамичните. Ще бъде определен и цвета на фасетите като трябва да знаете, че ако искате по-бели зъби, то първо трябва да се направи избелване, защото керамичните фасети няма да променят цвета си след като са залепени.

Във второто посещение, след като сте одобрили дизайна на фасетите се пристъпва към изпиляване на зъбите за фасети. Поставя се упойка и се отнема съвсем малка част от емайла на зъба. Минималната дебелина на керамичната фасета (0.3 – 0.7мм.) дава възможност за минимална препарация. След изпиляването отново се взема отпечатък, по който ще бъдат изработени керамичните фасети. В това посещение се поставят и временните фасети.

На следващото посещение, когато фасетите са готови се пристъпва към тяхното залепване. Преди това, отново се оценяват цвета, формата и прилягането им към зъбите и ако е нужно се правят съответните корекции. Залепването става със специални фотополимеризиращи цименти, които изискват и по-специална подготовка и обработване на керамичните и зъбни повърхности. Този етап е много важен защото осигурява дълготрайността и стабилността на Вашите фасети.

Вижте също - фасети цени


Галерия - Фасети на всички зъби


Галерия - Фасети и корони на горен фронт - 6


Галерия - Фасети и корони от e.max на цялото съзъбие - 5


Галерия - Изцяло керамични фасети и корони - 4


Галерия - Е.max - фасети и корони - 3


Галерия - Фасети на оцветени зъби - 2


Галерия - Изцяло керамична корона - 1


Ценоразпис

Диагностично восъчно моделиране с естетичен восък. 30.00 лв
Определяне на индивидуален цвят, визуално и електронно SPECTRO SHADE. 20.00 лв
Индивидуално оцветяване. 25.00 лв
IPS e.max - прескерамика с естетичена керамика. 500.00 лв
IPS e.max - прескерамика - пълен контур. 450.00 лв
Фотополимер - фасета, инлей, овърлей, корона. 150.00 лв
Витална екстирпация на зъбна пулпа за повече от 1 канал. (без цена на упойка). 40.00 лв