Анатомичен скелет


Ценоразпис

Скелет от фотополимер за циркониев диоксид. 15.00 лв
Анатомичен скелет от циркониев диоксид. 69.00 лв
Скелет от фотополимер за пълен контур, транслуцентен цирконии. 35.00 лв
Пълен контур - транслуцентен цирконии. 99.00 лв
Скелет от фотополимер за пинлей. 25.00 лв
Пинлей от циркониев диоксид. 69.00 лв
Оцветяване на циркониев диоксид. 5.00 лв
Оцветяване на трансцлуцентен цирконии. 10.00 лв