IPS e.max - фасети, инлей, овърлей, корони, мостове

Прес керамиките се използват успешно повече от 20 години и са синоним за естетични, функционални и биосъвместими възстановявания.

Дентална лаборатория ПРИМАДЕНТ изработва прескерамични конструкции от литиев дисиликат IPS e.max - IvoclarVivadent. Литиево дисиликатната керамика (LS2) показва, че естетиката и здравината могат да бъдат комбинирани успешно. Уникалната микроструктура от взаимно заключващи се игловидни кристали създава здрави конструкции, които са високо устойчиви на счупване. Този материал демонстрира уникална якост на огъване - 400 МРа, която е 2.5 пъти по-висока от тази на останалите прескерамики.

Пресованият литиев дисиликат е с:

 • отлична полируемост
 • безпогрешна маргинална точност
 • отлична  якост на огъване и натиск
 • изключителна устойчивост на износване
 • не натрупва плака
 • превъзходна цветова стабилност
 • напълно биосъвместим

Материалът е наличен в четири степени на транслуцентност. Следователно естествено изглеждащ и естетичен резултат може да се постигне независимо от вида на препарирания зъб. Използвайте IPS e.max Press дори ако пациентът има девитализиран зъб или ляти щифтови изграждания. Информирайки лабораторията за цвета на препарирания зъб, ние ще изберем подходящия IPS e.max материал със съответния опацитет за да  възстановм естествения и естетичен вид.
Можем да изработим прес конструкции в пълен контур, които са оцветени и ползват високата здравина от 400Мра в целия обем на конструкцията.
Когато са доизградени с керамични маси, конструкциите са с перфектен естетичен вид. Полихроматичното изграждане включва: модификатори, цервикални маси, дентин, модифициран дентин, инцизални и опалинцизални маси цветни транспаренти и транслуцент.
За стандартно изграждане: дентин и инцизал.
Всички Ваши поръчки ще бъдат изпълнени на майсторски модел, артикулатор Ppotar-KAVO със средни или индивидуални стойности (предоставяме лицева дъга Arcus-KAVO) и контрол под микроскоп.

Индикации:

 • фасети
 • инлей, онлей, овърлей
 • единични корони във фронталната и страничнат зъбна област
 • 3-членни мостове във фронталната област, като отговарят на следните изисквания:
  - дължина на мостовото тяло не повече от 11 мм.
  - връзките трябва да са най-малко 3,5 х 3,8 мм.
 • 3-членни мостове във страничната област, като отговарят на следните изисквания:
  - дължина на мостовото тяло не повече от 9 мм.
  - връзките трябва да са най-малко 3,8 х 4,0 мм.

Тези размери трябва да се снемат от диагностичния модел, преди препарацията. Съществена роля при решението да се направи изцялокерамичен мост играе височината на клиничната корона. Големината на връзките се определя от положението на моста в устата.

Контраиндикации:

 • случаи с клатещи се зъби
 • парадонтозни зъби
 • при бруксизъм или скърцане със зъби
 • инлей препарации на опорни зъби.

Праговата препарация е наложителна, тъй като повечето дъвкателни усилия преминават вертикално по оста на зъба. Препарацията трябва да е анатомична, така че керамиката да има равномерна дебелина, която от една страна осигурява оптимална стабилност и от друга елиминира появата на напрежения в керамиката. Ако използвате IPS e.max Press може да запазите голяма част от зъбните тъкани, защото се изисква минимална дебелина от само 1мм за инлеи и 0.3мм за фасети.

Параметри за препарация:

 • минимална редукция за фасети 0.3 - 0.5мм
 • инцизален ръб - 2мм
 • минимална ширина на прага 0.8 - 1мм
 • оклузална повърхност 1.5 - 2мм
 • праг със заоблен вътрешен контур
 • хоризонтален ъгъл на подготвения праг - 90 - 105 градуса
 • вертикален ъгъл на скосяване на зъба - около 4 - 5 градуса
 • заоблени оклузални повърхности с форма близка до анатомичната
 • външната граница на прага да бъде ясна и неназъбена
 • не трябва да се допускат корони с дебелина под 1мм аксиално и 1,5мм оклузално.

Конструкциите от литиев дисиликат се ецват. Подходящи за залепване са композитните цименти и всички адхезивни системи за залепване. Без съмнение адхезивното циментиране продължава да бъде златния стандарт като то е доказало своите качества в успешни дългосрочни проучвания.


Галерия - Фасети, овърлей и корони от e-max


Галерия - Фасети и корони от e.max на цялото съзъбие - 5


Галерия - Е.max - фасети и корони - 3


Галерия - Фасети на оцветени зъби - 2


Галерия - Изцяло керамична корона - 1


Ценоразпис

IPS e.max - прескерамика с естетична керамика. 0.00 лв
IPS e.max - прескерамика - пълен контур. 0.00 лв
IPS e.max - овърлей, фасета с естетична керамика. 0.00 лв
IPS e.max - инлей, овърлей, фасета. 0.00 лв
Определяне на индивидуален цвят, визуално и електронно SPECTRO SHADE. 0.00 лв
Изработване на индивидуален цвят и/или индивидуално оцветяване. 0.00 лв