Комбинирани протези - протези със стави, фрезпротези, телескоп корони или траверси

За всички пациенти е важно протезата, която носят да има добър естетичен вид, комфорт при хранене и стабилно задържане. Ние ще изработим за Вас комбинирани протези, които ще чувствате като свои зъби, и ще бъдат незабелeжими за хората около Вас. Тези сложни протези се използват за частични възстановявания в почти всички варианти на липса на зъби в зъбните редици. Професионално изработени, тези конструкций имат естетични и функционални качества, които можете да използвате дълго и надеждно.

Комбинацията от подвижна (снемаема) протеза и неподвижна протеза (корона или мост), свързани помежду си по специален начин, се нарича комбинирана протеза. Неподвижните части са циментират във Вашата уста, а подвижната може да се поставя и сваля за да бъде подържана в добро хигиенно състояние. Връзката е незабележима  и може да бъде изградена чрез: дентални стави, траверси, телескоп корони и др.

Планирането изисква наличност на достатъчно здрави зъби, които да бъдат използвани за носители на неподвижната конструкция. Ако няма налични такива зъби, могат да се поставят зъбни импланти, които да изпълняват задържаща и опорна функция на подвижната протеза. Първо се изработват неподвижните елементи – пинлей, корони или мостове за които е закрепен елемента който „закопчава“ протезата. Грижата за тези елемeнти, след фиксиране в устата Ви, е като за Ваши собствени зъби. Снемаемата протеза е изработена от мeтал – кобалтова сплав, с намален обем и дебелина (0.6 – 1мм), висока стабилност и здравина. Тя трябва да бъде планирана и изработена така че да не засяга фонетични и функционални зони. Върху металния скелет на протезата се монтират с розова пластмаса, фабрични пластмасови зъби с подходящ цвят. Вие ще бъдете обучени как да поставяте, сваляте и почиствате протезата.

За да използвате дълго Вашата протеза, трябва добре да сте мотивирани да спазвате отлична устна хигиена и да ни посещавате редовно за профилактични прегледи.

В заключение можем да кажем, че единственият недостатък на тези протези е тяхната по-висока цена. Ние ще Ви предложим няколко варианта на лечение за да постигнем подходящото за Вас съотношение качество-цена. Тя се калкулира в зависимост от броя на елементите, изграждащи комбинираната протеза, брой корони, стави, фрез елементи и др.

Комбинираното протезиране е няколко пъти по-евтина алтернатива на имплантологичното протезиране.


Галерия - Мост цирконии със става и моделно лята протеза


Галерия - Протеза с траверса


Галерия - Горна и долна протези със стави


Ценоразпис

Моделнолята протеза. 700.00 лв
Моделнолята протеза от благородна сплав. 950.00 лв
Става. 400.00 лв
Траверса. 600.00 лв
Телескоп. 500.00 лв
Фрезелемент. 500.00 лв
Става с ключалка. 750.00 лв
Циркониев диоксид - става. 240.00 лв
Нареждане на зъби за моделнолята протеза. 100.00 лв