Мост цирконии със става и моделно лята протеза

Фронтален изглед

Фронтален изглед