Припояване на прагови конструкции, моделноляти протези, мостове с керамика


Галерия - Спойка


Ценоразпис

Спойка на прагов метален скелет. 59.00 лв
Спойка на метален скелет с керамика. 89.00 лв
Спойка на моделно лята протеза със зъби. 75.00 лв