Мостове и корони, циркониев диоксид

Циркониев диоксид - материал на бъдещето

Цирконият е един от най-разпространените елементи в земната кора. Той е основата на циркониевия диоксид (итрий стабилизиран циркониев оксид). Този висококачествен материал е бил успешно използван повече от 20 години в медицината - хирургията и ортопедията, а сега вече е навлязъл и в денталната медицина и стоматологията. Благодарение на отличните му биологични характеристики, днес цирконият е предпочитан материал за съвременните дентални възстановявания.

Според научни изследвания циркониевият диоксид  не освобождава алергени и други бионесъвместими вещества в устата. Освен това, той е отлично поносим от меките тъкани, които го разпознават и приемат като естествен зъб. Провежда топлите и студени дразнители много по-бавно от конструкциите, съдържащи метал. Той е киселинно устойчив и непорьозен, не абсорбира други вещества и плака. Почистването е бързо и лесно и предотвратява пародонтита. Има изключителната твърдост и висока плътност - издържа и на най-високите дъвкателни натоварвания във всички области. Цирконият не променя цвета си. Конструкций, изработени в пълен контур от транслуцент цирконии (пълна морфологична форма, без керамика за облицоване) могат да се използват при пациенти с парафункций, без да се счупят или износят! Това е единствената естетична алтернатива за тях.

Циркониевият прах се рафинира чрез специална процедура и се пресова в блокчета. От все още “мекия” цирконий в зъботехническа лаборатория се фрезова конструкция, след което се изпича в синтеровъчна пещ на 1500 градуса. Само чрез това изпичане, цирконият придобива крайната си твърдост и устойчивост. Технологично има два основни метода за изработване:

 • обработка чрез CAD-CAM система
  - сканиране на гипсов модел
  - виртуално моделиране
  - фрезоване от цифрово-програмна фреза
  - синтероване

Предимствата при CAD-CAM системите са много: висока технологичност и скорост, намалена ръчна обработка, виртуален архив и др.

 • обработка чрез MAD-MAM система
  - изработване на фотополимерен прототип
  - изрязване на мануален циркограф
  - синтероване

При ръчно обработване на циркониев диоксид точността зависи изцяло от умението на зъботехниците. Тук няма дигитална обработка, но прецизността не отстъпва по качество на CAD-CAM системите. Едно от предимствата е, че можете да пробвате в устата на пациента фотополимерния прототип на Вашата конструкция, преди да бъде изрязана от цирконии.

Ние използваме циркограф Ceramill multi-x (5 осна система) и висококачествен изостатично пресован циркониев диоксид с нормален опацитет или транслуцент Ceramill Zi, на фирма AmannGirrbach - Германия. Най-малкият инструмент с който се изрязва цирконият е с диаметър 0.6мм, а това е голяма детайлност на обработка. Благодарение на механичните и оптични характеристики на този материал, можем да реставрираме различни видове дефекти в зъбните редици.

 • единични корони
 • блок корони
 • корони пълен контур - изцяло от транслуцентен цирконий, подходящи за пациенти с бруксизъм
 • мостове без ограничение на размера и липсващите зъби
  - не повече от два липсващи молара - до 50мм
  - не повече от четири липсващи фронтални зъба
 • мост с конзола – до един зъб
 • мост с мостоносител инлей
 • конструкций за шиниране на зъби
 • първичени телескопи
 • имплантологичени абатмънти
 • пинлей, онлей, инлей
 • снемаеми конструкции
 • стави за комбинирано протезиране

Всички Ваши поръчки ще бъдат изпълнени на майсторски модел, артикулатор Protar-KAVO със средни или индивидуални стоиности (предоставяме лицева дъга Arcus-KAVO) и контрол под микроскоп.
За полихроматично изграждане на циркониев скелет използваме керамика Cercon ceram – KISS на фирма DEGUDENT – Германия, което включва: опакар и модификатори, прагови и цервикални маси, дентин, модифициран дентин, инцизални и опалинцизални маси цветни транспаренти и транслуцент.
За стандартно изграждане: опакер, дентин, и инцизал.
Конструкцийте пълен контур се оцветяват преди синтероване и при глазиране, като тук естетиката е намалена, но здравината е много голяма. Препоръчваме изработване на пълен контур в областа на премолари и молари.

При препарация за циркониев диоксид не е необходимо да се предвиди място за непрозрачен слой - метала при металокерамиката. Високата здравина (1300Mpa) позволява препарация на неагресивен праг, които може да бъде и леко заострен с малка ширина, като това не води до влошена естетика. Скелетът може да бъде с минимална дебелина от 0.4мм. Тези характеристики на материала позволяват минимална препарация на зъбни тъкани, която защитава виталноста на зъба.
Параметри за препарация:

 • минимална ширина на прага 0.8мм
 • минимална редукция на вестибуларни стени 1.5мм
 • за останалите апроксимални страни 1мм
 • инцизален ръб 1.5 - 2мм
 • оклузална повърхност 1.5 - 2мм
 • праг със заоблен вътрешен контур
 • хоризонтален ъгъл на подготвения праг - от 90 до 140 градуса
 • вертикален ъгъл на скосяване на зъба - около 4-5 градуса
 • заоблени оклузални повърхности с форма близка до анатомичната - минимален радиус 0.4мм
 • външната граница на прага да бъде ясна и неназъбена
 • възможна е тангенциална препарация, но не се препоръчва

Конструкциите от циркониев диоксид не се ецват. Подходящи за залепване са композитни цименти, но и всички конвенционални системи за залепване.

Правилно планирани и изработени, циркониевите конструкции са най-добрите инвестиции на Вашите пациенти.


Галерия - Цирконии с естетична керамика - 2


Галерия - Естетично възстановяване с е.max и цирконии -1


Галерия - Цирконии пълен контур -1


Галерия - Циркограф - AmannGirrbach


Ценоразпис

Циркониев диоксид - с естетична керамика. 0.00 лв
Циркониев диоксид - транслуцент - пълен контур. 0.00 лв
Циркониев диоксид - транслуцент - инлей, овърлей 0.00 лв
Циркониев диоксид - става. 0.00 лв
Циркониев диоксид - абатмънт. 0.00 лв
Циркониев диоксид - пинлей. 0.00 лв
Щифтове за изграждане от цирконии. 0.00 лв
Определяне на индивидуален цвят, визуално и електронно SPECTRO SHADE. 0.00 лв
Изработване на индивидуален цвят и/или индивидуално оцветяване. 0.00 лв
Прагова керамика. 0.00 лв
Гингивална керамика. 0.00 лв