Фасети и корони от e.max на цялото съзъбие - 5

Пациент с изработени зъби от е.мах пълен контур

Пациент с изработени зъби от е.мах пълен контур

Преди

Преди