Текуща отстъпка

На тази страница можете да следите какви отстъпки предлага ПРИМАДЕНТ в настоящия момент. Тези отстъпки ще бъдат актуални за един месец, след което ще бъдат заменени с други предложения.

Всеки нов за нас стоматолог, при пъвата си поръчка ще получи  специална цена или напълно бeзплатно изпълнена поръчка.

Допълнителен финансов стимул ще получите при по-големи месечни обеми от работа.

Вие ще получите 20% намаление от следните продукти:

  • Металокерамика - прагова препарация - благородна сплав на цена 0лв. - с отстъпка 0лв.
  • Металокерамика - тангенциална препарация - благородна сплав на цена 0лв. - с отстъпка 0лв.
  • Металокерамика - прагова препарация - неблагородна сплав на цена 0лв. - с отстъпка 0лв.

Отстъпка от 50% за:

  • Определяне на индивидуален цвят, визуално и електронно SPECTRO SHADE на цена от 0 лв. - с отстъпка 0лв.
  • Изработване на индивидуален цвят и/или индивидуално оцветяване на цена от 0лв. - с отстъпка 0лв.
  • Прагова керамика на цена 0лв. - с отстъпка 0лв.
  • Възстановяване на гингива върху модел на цена 0лв. - с отстъпка 0лв.
  • Гингивална керамика на цена 0лв. - с отстъпка 0лв.

Всички Ваши поръчки ще бъдат изпълнени на майсторски модел, артикулатор Protar-KAVO с средни или индивидуални стоиности (предоставяме лицева дъга Arcus-KAVO) и контрол под микроскоп. 


Ценоразпис

Определяне на индивидуален цвят, визуално и електронно SPECTRO SHADE. 0.00 лв
Изработване на индивидуален цвят и/или индивидуално оцветяване. 0.00 лв
Металокерамика - прагова препарация - благородна сплав. 0.00 лв
Металокерамика - тангенциална препарация - благородна сплав. 0.00 лв
Металокерамика - прагова препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Прагова керамика. 0.00 лв
Възстановяване на гингива върху модел. 0.00 лв
Гингивална керамика. 0.00 лв