Ценоразпис


Металокерамика - прагова препарация - благородна сплав. 0.00 лв
Металокерамика - тангенциална препарация - благородна сплав. 0.00 лв
Мeтална - прагова препарация - благородна сплав. 0.00 лв
Метална - тангенциална препарация - благородна сплав. 0.00 лв
Метален инлей, овърлей - благородна сплав. 0.00 лв
Пинлей - благородна сплав. 0.00 лв
Прескерамика върху благородна сплав. 0.00 лв
Металокерамика - прагова препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Металокерамика - тангенциална препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Мeтална - прагова препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Метална - тангенциална препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Метален инлей, овърлей - неблагородна сплав. 0.00 лв
Пинлей - неблагородна сплав. 0.00 лв
Прескерамика върху неблагородна сплав. 0.00 лв
Прагова керамика. 0.00 лв
Циркониев диоксид - с естетична керамика. 0.00 лв
Циркониев диоксид - транслуцент - пълен контур. 0.00 лв
Циркониев диоксид - транслуцент - инлей, овърлей 0.00 лв
Циркониев диоксид - става. 0.00 лв
Циркониев диоксид - абатмънт. 0.00 лв
Циркониев диоксид - пинлей. 0.00 лв
IPS e.max - прескерамика с естетична керамика. 0.00 лв
IPS e.max - прескерамика - пълен контур. 0.00 лв
IPS e.max - овърлей, фасета с естетична керамика. 0.00 лв
IPS e.max - инлей, овърлей, фасета. 0.00 лв
Изработване на индивидуален цвят и/или индивидуално оцветяване. 0.00 лв
Допелнителен щифт за пинлей. 0.00 лв
Гингивална керамика. 0.00 лв
С+В временна конструкция. 0.00 лв
С+В временна конструкция с метален скелет. 0.00 лв
Фотополимерна - фасета, инлей, овърлей, корона. 0.00 лв
Монтиране в артикулатор с индивидуални стойности KAVO-PROTAR. 0.00 лв
Монтиране в артикулатор със средни стойности KAVO-PROTAR. 0.00 лв
Диагностично восъчно моделиране с естетичен восък. 0.00 лв
Определяне на индивидуален цвят, визуално и електронно SPECTRO SHADE. 0.00 лв
Термосенс - естетична протеза. 0.00 лв
Термосенс - естетична протеза в артикалатор KAVO-PROTAR. 0.00 лв
Плакова протеза. 0.00 лв
Плакова протеза в артикулатор KAVO-PROTAR. 0.00 лв
Ребазация. 0.00 лв
Репаратура. 0.00 лв
Армиране на плакова протеза. 0.00 лв
Микропротеза до 3 зъба. 0.00 лв
Индивидуално характеризиране на фабрични зъби. 0.00 лв
Ребазация със силикон. 0.00 лв
Почистване и полиране на протеза. 0.00 лв
Моделнолята протеза. 0.00 лв
Моделнолята протеза от благородна сплав. 0.00 лв
Става. 0.00 лв
Траверса. 0.00 лв
Телескоп. 0.00 лв
Фрезелемент. 0.00 лв
Става с ключалка. 0.00 лв
Предварително нареждане на зъби за моделнолята протеза. 0.00 лв
Нареждане на зъби за моделнолята протеза. 0.00 лв
Подмяна на матрица на става. 0.00 лв
Интракоренова става. 0.00 лв
Консултация със зъботехник. 0.00 лв
Бърза поръчка, срок намален с 1 ден + 25%. 0.00 лв
Експресна поръчка, срок намален с 2 дни + 50%. 0.00 лв
Апарат против хъркане. 0.00 лв
Професионална - шина за спортисти - трислойна. 0.00 лв
Хоби - шина за спортисти - трислойна. 0.00 лв
Комфорт - шина предпазваща - двуслойна. 0.00 лв
Шина за бруксизъм - двуслойна. 0.00 лв
Шина за бруксизъм - еднослойна. 0.00 лв
Шина медикаментозна - за избелване на зъби. 0.00 лв
Цветно фолио за предпазни шини. 0.00 лв
Ритайнер - след ортодонтско лечение. 0.00 лв
Дублиране и пресоване на форма (фолио) за временна конструкция. 0.00 лв
Позиционер-водач за имплантиране, възможно автоклавиране. 0.00 лв
Индивидуална лъжица от фотополимер. 0.00 лв
Анализ и планиране. 0.00 лв
Стойност на протезиране. 0.00 лв
Модели за анализ и диатностика. 0.00 лв
Прикусен шаблон. 0.00 лв
Фотополимерен шаблон за центрик. 0.00 лв
Селективно изпиляване. 0.00 лв
Покритие от керамика - 60% от стойноста на конструкцията. 0.00 лв
Щифтове за изграждане от цирконии. 0.00 лв
Спойка на прагов метален скелет. 0.00 лв
Спойка на метален скелет с керамика. 0.00 лв
Спойка на моделно лята протеза със зъби. 0.00 лв
Възстановяване на гингива върху модел. 0.00 лв
Ецване на керамична повърхност. 0.00 лв
Бюгел при диастема или трема. 0.00 лв
Глазиране и полиране. 0.00 лв
Инлей или плакета като мостоносител. 0.00 лв
Индивидуализиране на фабричен метален абатмънт. 0.00 лв
Индивидуализиране на фабричен циркониев абатмънт. 0.00 лв
Нареждане на фабрични зъби в KAVO-PROTAR. 0.00 лв
Активиране на патрица на става. 0.00 лв
Експедиция. 0.00 лв
1 час - време зъботехник. 0.00 лв