Гингивална протеза

Гингивална протеза на долни зъби.

Гингивална протеза на долни зъби.

Вид на тремите без протезата

Вид на тремите без протезата

Вид на тгорните зъби с треми без протезата

Вид на тгорните зъби с треми без протезата

С протезата за треми

С протезата за треми