Гаранции

Всеки един дентален продукт не може да се разглежда сам за себе си. В устата на човек присъстват множество фактори. Това са междузъбни взаимоотношения, дъвкателно налягане, слюнка, вид храна, вредни навици като стискане и скърцане със зъби, орална хигиена, използване на зъбите не по предназначение и др. Надали има зъболекар, който може да предвиди всички тези фактори и да определи точен срок на гаранция.

Дентален Център „ПРИМАДЕНТ“ поема гаранция, индивидуално за всеки пациент, като се съобразяваме с прогнозната дълготрайност на манипулациите и конструкциите. Вие ще бъдете информирани за нашето мнение за избрания план на лечение, използваните материали и технологии и какво реално очакване да имате.

Ето някой примерни срокове на гаранция, като това не значи че след този срок конструкциите изработени от нас стават негодни:

 • циркониев диоксид - пълен контур, лабораторна гаранция за фрактуриране - 5 години
 • корони и мостови конструкции с прагова препарация - 3 години
 • корони и мостови конструкции с тангенциална препарация - 2 години
 • инлеи, онлеи, фасети - 2 години
 • обтурации (пломби) - 1 година
 • комбинирани протези - 2 години
 • частична протеза - 1 година
 • тотална, цяла протеза - 1 година

Гаранциите отпадат в случай, че:

 • оралната хигиена липсва или е недостатъчна
 • ако не се спазват указанията на стоматолога
 • ако настъпи общомедицинско заболяване, което има негативни последици върху оралното здраве - напр. диабет, епилепсия, остеопороза, състояние след лъчетерапия
 • ако за кратък период от време пациентът промени теглото си (отслабне или напълнее)
 • при някакъв инцидент, включително изпускане на протезната конструкция
 • ако пациентът не се явява на контролни прегледи през 6 месеца минимум два пъти годишно
 • ако не е заплатена цялата стойност на лечението
 • временните конструкции нямат гаранция