Металокерамика - неблагородна сплав

Металокерамичните конструкции с неблагородна сплав са достъпни за всяка практика, като цена - качество. Въпреки, че технологията е много популярна и всяка лаборатория предлага металокерамика, ние смятаме, че е от изключителна важност кой, как, и с какво е изработил Вашите конструкции. Неблагородните сплави се обработват значително по-трудно от благородните, затова лабораторията трябва да владее технологичните процеси до съвършенство. Не е необходимо да използвате скъпи CAD-CAM технологии за да получите перфектно точна конструкция, както върху препарирани зъби така и върху имплантати.

Ние ще изброим някои от технологичните преимущества на „Примадент“- дентална лаборатория:

  • изработване вържу майсторски модел
  • артикулатор Protar - KAVO 7 (предоставяме лицева дъга Arcus-KAVO)
  • високочестотно леене с аргонова защита
  • контрол под микроскоп - от зъбно гипсово пънче до глазура
  • задължително спояване на конструкции над 2 члена
  • пещи за изпичане на керамика Multimat Touch&Press с контрол на процеса на охлаждане

Всички Ваши прагови конструкции ще бъдат изработени с Co-Cr-W сплав Duceralloy C - Degudent - Германия с изключителни качества - 330 HV. С тази сплав можем да изработим и моделнолята протеза - само една сплав в устата на пациента при комбинирано протезиране! За естетично керамично покритие използваме керамика Duceram Kiss - Degudent - Германия. Тя е с отлични оптични качества: опалесцентност и флуоресцентност.

Нанасянето на порцелана върху металния скелет е полихроматично: опакар и модификатори, прагови и цервикални маси, дентин, модифициран дентин, инцизални и опалинцизални маси, цветни транспаренти и транслуцент.

За стандартно изграждане: опакер, дентин и инцизал.

Тези материали са добре известни, а ние ще успеем да Ви впечатлим с точността както на единични корони така и на големи дъгови стабилизации.
За прагово препарирани зъби изискваме отпечатък с видими зъбни контури, А силикон и перфорирана лъжица от цяла зъбна челюст.

Лабораторията изработва и конструкции с тангенциална препарация на социална цена. За тях използваме никелова сплав и керамика Ceramco 3 - USA. Тези конструкции са нанесени с опакер, дентин и инцизал и са стандартен цвят Vita 16.


Галерия - Фронтален металокерамичен мост с гингива 2


Галерия - Фронтален мост с възстановяване на гингива 1


Ценоразпис

Металокерамика - прагова препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Металокерамика - тангенциална препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Мeтална - прагова препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Метална - тангенциална препарация - неблагородна сплав. 0.00 лв
Метален инлей, овърлей - неблагородна сплав. 0.00 лв
Пинлей - неблагородна сплав. 0.00 лв
Прескерамика върху неблагородна сплав. 0.00 лв
Прагова керамика. 0.00 лв
Изработване на индивидуален цвят и/или индивидуално оцветяване. 0.00 лв
Гингивална керамика. 0.00 лв
Определяне на индивидуален цвят, визуално и електронно SPECTRO SHADE. 0.00 лв
Спойка на прагов метален скелет. 0.00 лв
Допелнителен щифт за пинлей. 0.00 лв
Възстановяване на гингива върху модел. 0.00 лв