Зъбно протезиране - фасети, цирконии, е.мах


Завършено лечение

За да помогнем на Вашия избор, ще Ви запознаем с двата основни метода за препариране - изпиляване на зъбите от стоматолог. От този избор зависи качеството на подготовка на зъбите, които се обличат и качеството на конструкциите, които ще изработи зъботехническата лаборатория за Вас

За да бъде „облечен“ зъбът, трябва от него да се отнеме толкова зъбна тъкан, колкото ще бъде заместена с обема на короната. Тук е уместно да се спомене, че различните лабораторни конструкции имат техническата възможност да се изработят с различна минимална дебелина, като най-тънки са тези, изработени от един вид материал – например анатомична циркониева корона, метална корона и др. Разбира се, зъбите често са разрушени толкова много, че е необходимо тяхното предварително изграждане.

 

Най-разпространеният метод за безпрагово (тангенциално) препариране на зъбите, има редица недостатъци, и едно преимущество пред праговата препарация - цената.

 

Тангенциално препариран зъб Правилно изработена тангенциална корона Зъбен сулкус с тангенциална препарация
 

Когато се изпилява зъбът, зъболекарят не е в състояние да контролира добре дълбочината на препарация, а също и да контурира зъба. Така изпиленият зъб е с нефиксирана граница, от която да започне короната, а това води до редица неточности във вземането на отпечатък, изработването, а по-късно и в монтирането на короната. Ще споменем някои от тези недостатъци:

Корона с дъбел и травмиращ край Тази корона е с неизтънен, травмиращ край и води до притискане и нарушено кръвоснабдяване на венеца. Този ефект често се получава когато зъболекарят скъсява излишна дължина от короната. В следствие от травмата, венецът се отдръпва надолу от короната и води до оголване на зъба.

 

Къса корона с кариес Така представена, късата корона не защитава зъбните тъкани и тук могат да бъдат атакувани от вторичен кариес, развиващ се скрито под короната. Това води до пулпит и разрушаване на зъба.

 

Дълга корона За да се застрахова зъботехникът, че короната, която изработва, няма да бъде къса (което я прави негодна), изработва короната по-дълга. Травмата, която се нанася, води до загуба на кост, разклащане на зъба, образуване на пародонтални джобове и други заболявания на пародонта. Върху меките тъкани се появява оцветяване и възпаление.

 

Широка и къса – неточна корона Най-често всички недостатъци, изброени до тук, са комбинирани. Широката корона освобождава място между зъба и короната, където водноразтворимия фосфат цимент се измива, там се събират хранителни остатъци. Когато те се разлагат, водят до лош дъх, който не е възможно да бъде премахнат с почистване на зъбите.

 

За да избегнем всички недостатъци, препоръчваме зъбите да бъдат препарирани прагово.

 

Прагово препариран зъб Прагова препарационна граница Прагова корона
 

Тук ще споменем преимуществата на праговото препариране:

  • Ясно изразена граница в твърдите зъбни тъкани. Зъбната корона „стъпва“ коректно върху прага, като пресъздава липсващата част от зъба, без да бъде широка, къса или дълга
  • Следва естествения контур на зъба като не травмира меките тъкани и не променя тяхната позиция
  • Не задържа храна, плака или зъбен камък
  • Дори и при пародонтална рецесия (отдръпване на венаца), тя остава годна за ползване
  • Висока точност на изработка в денталната лаборатория чрез контрол под микроскоп (точност 20 микрона)
  • Предава дъвкателното усилие върху зъба така, че е възможна изработка на изцяло керамични конструкции

В заключение ще споменем, че инвестирането в прагови конструкции ще доведе до:

  • по-добро запазване на Вашите зъби
  • по-добра естетика и функция
  • по-малко посещения при зъболекаря

Така, инвестираните средства ще работят дълго за Вас и Вашето дентално здраве.

Фасети

Фасети са тънки керамични пластинки, които обикновено покриват само предната повърхност на зъбите – тази която се вижда като се усмихвате или говорите. Понякога те имат такъв дизайн, че обхващат и страничните ръбове на зъбите. Това се прави, за да се предотврати поява на кариес, да се осигури по-добро залепване към зъба или да се подобри... прочетете още »

Лабораторни инлеи, овърлеи

Инлеите и овърлеите са обтурации (пломби), които се изработват извън устата на пациента в зъботехническа лаборатория. Овърлеят е с по-голям обем от инлея и обикновено обхваща някои от върховете на зъба, цяла стена или цялата дъвкателна повърхност. Тези конструкции могат да бъдат изработени от различни материали – благородни и неблагородни... прочетете още »

Мостове и корони - циркониев диоксид, IPS e.max - прескерамика

Естаствените зъби са изградени от дентин и емаил с  полупрозрачна структура и неголеми разлики в цвета. Те имат качества като флуоресцентност и опалесцентност, който придават спицифичен виталитет. Изискванията към денталните материали са да имитират и наподобяват максимално естествените зъби. Най-добрата конструкция е тази която не се... прочетете още »

Металокерамика - мостове и корони

Най-разпространените конструкции за неподвижно протезиране - корони и мостове, са металокерамичните. За изработването на металокерамика се използват два вида материал – метал и керамика. Вътрешната част на зъбната корона е от матална сплав, която може да е златно-платинена, златно-паладиева, титаниева, хром-никелова, кобалт-хром и др. Върху... прочетете още »

Подвижни протези - Термосенс

Протезите са изкуствени зъби, изработени да заменят зъбите, които сте загубили. Те могат да бъдат частични и тотални. Тоталните- пълни протези покриват изцяло горната или долната челюст. Частичните протези заместват само липсващите зъби, като се захващат за Вашите налични зъби. Изработени са от розова безцветна пластмаса в която са захванати... прочетете още »

Комбинирани протези - протези със стави, фрезпротези, телескоп корони или траверси

За всички пациенти е важно протезата, която носят да има добър естетичен вид, комфорт при хранене и стабилно задържане. Ние ще изработим за Вас комбинирани протези, които ще чувствате като свои зъби, и ще бъдат незабелeжими за хората около Вас. Тези сложни протези се използват за частични възстановявания в почти всички варианти на липса на... прочетете още »