Силанизиране - "лакиране" на детски зъби за предпазване от кариес

Зъбна профилактика за деца

Грижата за зъбите трябва да започне веднага след появяването им в устата, за да бъдат предпазени от развитие на кариес и различните усложнения, свързани с него. След пробива на зъбите емайлът все още не е достигнал окончателната си твърдост и е много по-уязвим и податлив на киселинните атаки от плаката. Освен това хигиенните навици при децата невинаги са изградени напълно когато поникват първите постоянни кътници. Фисурите (цепнатини по дъвкателната повърхност) са дълбоки и задържат плака, която е трудно, а понякога и невъзможно да бъде почистена и от там започва развитието на кариеса. За да се предотврати това зъбите се силанизират. Силанизирането е неболезнена процедура. Тя започва с почистването на зъба от хранителни остатъци и плака. След това емайлът се обработва за кратко с киселина, за да може по добре да се свърже със силанта. Накрая се поставя силанта, който представлява фотополимеризиращ композит или глас йономерен цимент и се осветява с фотополимерна лампа, за да се втвърди. Така запечатани, фисурите вече няма да задържат плака и зъбната повърхност ще се почиства много по-лесно. След силанизирането трябва да се правят контролни прегледи, за да се следи дали силанта не се е изтрил и дали има нужда от подмяна. Прилагането на силанти при постоянните дъвкателни зъби е много ефективна профилактична процедура, която предпазва детските зъби и премахва риска от поява на кариес.


Ценоразпис

Локална медикаментозна обработка с лакове гелове и други средства. 10.00 лв