Лабораторни инлеи, овърлеи

Инлеите и овърлеите са обтурации (пломби), които се изработват извън устата на пациента в зъботехническа лаборатория. Овърлеят е с по-голям обем от инлея и обикновено обхваща някои от върховете на зъба, цяла стена или цялата дъвкателна повърхност. Тези конструкции могат да бъдат изработени от различни материали – благородни и неблагородни сплави, керамика, цирконий или фотополимер и се отличават с изключителна здравина и дълготрайност в устата на пациента.

Инлеите и овърлеите се използват при :

  • разрушения на зъба (след кариес, фрактура или проведено ендодонтско лечение)
  • в зони където действат големи дъвкателни сили и клинично направените пломби не биха издържали на тези натоварвания
  • труднодостъпни места, които не позволяват да бъдат възстановени адекватно от денталния лекар формата и контактите между зъбите
  • когато имаме по-големи изисквания към естетиката и една керамична или циркониева конструкция би била най-подходящото решение

Посещение при стоматолог

За изработването на тези конструкции са нужни две посещения при стоматолог. В първото, след поставяне на упойка (ако зъбът е жив) се отстраняват кариеса или старите пломби и зъбът се оформя по подходящ начин. След това се взема отпечатък, който трябва точно да пресъздаде границите на възстановяването. По този отпечатък в зъботехническата лаборатория ще бъде изработена конструкцията, а зъбът се запечатва до следващото посещение с временна пломба.

На следващото посещение готовият инлей/овърлей трябва да бъде залепен към зъба. Преди това трябва да бъде проверен дали приляга точно към границите на зъба, дали има подходящи контакти със съседните и срещуположните зъби и дали отговаря на цвета на зъба (при керамични, циркониеви и фотополимерни инлеи и овърлеи). Ако е необходимо се правят корекции и тогава се пристъпва към циментирането. Това става с гласйономерни или фотополимерни цименти в зависимост от материала на конструкцията.

Инлеите и овърлеите притежават някои много големи предимства. Те са изключително здрави, биологично поносими и имат много добре полирана повърхност. Така задържат по-малко плака и не дразнят меките тъкани при контакт с тях. С тях може да се възстанови не само функцията, но и естетиката, чрез точно пресъздаване на формата и цвета на зъба.


Галерия - Фасети и корони от e.max на цялото съзъбие - 5


Галерия - Инлей с кавитет


Ценоразпис

Циркониев диоксид - прагова препарация - с естетична керамика. 550.00 лв
Циркониев диоксид - прагова препарация - транслуцент, пълен контур. 450.00 лв
Фотополимер - фасета, инлей, овърлей, корона. 150.00 лв
Индивидуално оцветяване. 25.00 лв
Метален инлей, овърлей - благородна сплав. 160.00 лв
Метален инлей, овърлей - неблагородна сплав. 80.00 лв