Апарат против хъркане

Причини за хъркане

Проучване показва, че в добре развитите страни приблизително 40% от населението хърка. Процентите нарастват до 60% при мъже на възраст над 60г. Хъркането е резултат от трептенето на меките тъкани. По време на съня мускулният тонус във врата и фаринкса намалява. Това причинява стесняване на фарингиалното пространство и нужният обем въздух трябва да бъде вдишван с по-висока скорост. Следствието е шумни вибрации (хъркане) на меките тъкани - мекото небце и увулата.

Сънна апнея – респираторен задух по време на сън.

Сънната апнея, по време на сън е заболяване от тежък характер, което може да предизвика не само безсъние през деня, а също така и сериозни сърдечни заболявания. Тази форма на респираторен задух трае поне 10сек. преди пациента да възобнови дихателния процес.
Обструктивната сънна апнея по време на сън се дефинира като респираторен задух причинен от ограничения на дихателните пътища.
Хипопнеята е намаляване на респираторния обем въздух по време на сън.
Сериозността се измерва с помощта на апнея индекс. Стойност  до 5 е нормална, 6 - 20 е средна степен и < 20 е сериозна сънна апнея. Този индекс може да бъде определен единствено в лаборатария анализираща съня.  

Как се лекува хъркането?

Апаратът против хъркане се състои от 2 прозрачни шини по една за горна и долна челюст. Долната челюст се задържа в определена позиция от две връзки, които са фиксирани странично на шините, освобождавайки по този начин фарингиалното пространство. Скоростта на вдишвания въздух намалява и така не се причиняват звучните вибрации на меките тъкани (хъркане). С този апарат са възможни минимални движения на челюстта, които го правят удобен и в същото време много ефективен.
Клинични тестове показват, че изнасянето напред на долната челюст намалява хъркането до 90% и може да намали индекса на апнея до 50%.


Галерия - Апарат против хъркане


Ценоразпис

Апарат против хъркане. 500.00 лв