Комбинирано протезиране - протези със стави, фрезпротези, протеза с телескопи, протеза с траверса.

В зависимост от избрания от Вас план на лечение, можем да изпълним комбинирани протези с различен вид опорни неподвижни конструкции, задръжни елемент и подвижна протезна конструкция. Вашият план на лечение ще бъде изпълнен стриктно и професионално. Разбира се винаги можете да се консултирате с нас и нашият богат опит в комбинираното протезиране.

Комбинираните протези се състоят от три основни групи елементи:

  • Неподвижна протезна конструкция. Тя може да бъде:  

             - корона
             - мост
             - имплантат
             - пинлей
             - първичен телескоп

Тези конструкции ще бъдат изпълнени според Вашия избор и план на лечение. Можете да поръчате и конструкции който не са споменати в нашия ценоразпис и ние можем да изработим за Вас.

  • Задръжни, блокиращи и ретенционни елементи. Това са:

              - стави от всякакъв вид.
              - траверси, траверси комбинирани със стави и др.
              - телескопи
              - фрезелементи
              - стави с ключалки
              - интракорениви стави
              - стави за единично садло с неограничен дистално дефект
              - стави комбинирани с импланти.
              - оувърденчър – надимплантни конструкции
Тези елементи могат да са изработени от нас, фабрични, от благородна или неблагородна сплав, цирконии и др, ако това е възможно технологично.

  •  Подвижна протезна конструкция.

             - моделнолята протеза от благородна или неблагородна сплав.
             - термосенс протеза.
             - акрилна протеза.
             - протеза от циркониев диоксид.
Всички елементи на подвижната протеза, като: зъби, технология на нареждане на зъбите и др, могат да бъдат избрани и поръчани от нашия ценоразпис.

Цената на комбинирана протеза се калкулира като сбор от съставните елементи: корони, стави, фрез елементи, база на протеза и т.н. Всеки елемент е с отделна единична цена в нашия ценоразпис.

 Срока за изпълнение зависи от сложността и обема на заданието и от технологичното време за изработване. Комбинираните протезни конструкции е желателно да се коментират предварително като план и срок на изработка.

 


Галерия - Мост цирконии със става и моделно лята протеза


Галерия - Протеза с траверса


Галерия - Моделно леене и Термосенс


Галерия - Горна и долна протези със стави


Ценоразпис

Моделнолята протеза. 0.00 лв
Моделнолята протеза от благородна сплав. 0.00 лв
Става. 0.00 лв
Циркониев диоксид - става. 0.00 лв
Траверса. 0.00 лв
Телескоп. 0.00 лв
Фрезелемент. 0.00 лв
Става с ключалка. 0.00 лв
Нареждане на зъби за моделнолята протеза. 0.00 лв
Предварително нареждане на зъби за моделнолята протеза. 0.00 лв
Интракоренова става. 0.00 лв
Подмяна на матрица на става. 0.00 лв