Муфа с пресфасети

12 пресфасети от e.max. Муфата е 100гр, пеща е Multimat Touch&Press.

12 пресфасети от e.max. Муфата е 100гр, пеща е Multimat Touch&Press.