Е.max - фасети и корони - 3

По време на залепване

По време на залепване