Естетично възстановяване с е.max и цирконии -1

Завършен мост

Завършен мост

Преди

Преди